เกี่ยวกับเรา

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผลิตจากธรรมชาติ 100% สำหรับผู้ที่อยากมีบุตรและคุณแม่หลังคลอด โดยเน้นการปรับสมดุลจากภายในสู่ภายนอก คิดค้นวิจัยโดยพญ. ศรันยา สาครินทร์ (หมอส้ม) แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาแบบองค์รวม ผสมผสานความรู้ทั้งแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนจีน

พญ. ศรันยา สาครินทร์ (หมอส้ม)

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาองค์รวม

คุณหมอส้มเป็นคุณแม่ลูกหนึ่ง ทำให้คุณหมอมีความเข้าใจปัญหาของคุณแม่ตั้งแต่ช่วงก่อนตั้งครรภ์ ระหว่างตั้งครรภ์ และหลังคลอดเป็นอย่างดี

 
  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ใบวุฒิบัตร และใบอนุมัติบัตร ปริญญาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต
  • Professional Nutrition Specialist Program Diploma
  • The Degree of Master of Science in Acupuncture and Oriental Medicine The Chinese Tuina Massage Program Certificate
  • Diplomate in Oriental Medicine of NCCAOM (US National License in Acupuncture and Chinese Herbs)
  • ปัจจุบันทำงานที่ศูนย์สุขภาพตรัยญา รพ.ปิยะเวท และที่คลินิกทีเอชซี (THC Clinic) พระรามเก้า

 

 

6 จุดเด่น

ที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราแตกต่างจากแบรนด์อื่นๆ สามารถสร้างความมั่นใจ ความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพ

โรงงานผลิตมาตรฐานสากล

เราเลือกโรงงานที่ได้มาตรฐานสากล และเป็นผู้นำในการวิจัย พัฒนา และการผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร โดยต้องเป็นโรงงานที่ได้รับมาตรฐานการผลิตในด้านต่างๆ ได้แก่ HACCP & GHP, GMP, HALAL, USFDA, ISO