ฝากไข่คืออะไร? ทำไมต้องฝากไข่?

🥚ฝากไข่คืออะไร?
การฝากไข่หรือการแช่แข็งไข่ (Oocyte Cryopreservation หรือ Egg Freezing) เป็นการรักษาเซลส์สืบพันธุ์ของไข่ หรือรักษาคุณภาพของไข่โดยการใช้ความเย็นในการคงสภาพของเซลส์ไข่ไว้เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการตั้งครรภ์ในอนาคตนั่นเอง โดยคุณหมอจะทำการดูดเอาไข่ที่มีคุณภาพดีออกมาจากรังไข่ และนำไปแช่แข็งด้วยไนโตรเจนเหลวที่อุณหภูมิ -196 องศาเซลเซียสเพื่อหยุดการเจริญเติบโตของไข่ไว้ในขณะที่ไข่ยังมีความสมบูรณ์นั่นเอง 😉

👩‍⚕️เหมาะกับใคร?
✔️ ผู้ที่วางแผนอยากมีลูก แต่ปัจจุบันยังไม่มีความพร้อม
✔️ ผู้ที่เข้าข่ายภาวะมีบุตรยาก มีความเสื่อมของเซลส์สืบพันธุ์เกิดขึ้น เช่น มีเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
✔️ ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพและต้องเข้ารับการผ่าตัดรังไข่ หรือระบบสืบพันธ์เพศหญิง ซึ่งทำให้ปริมาณไข่มีน้อยลงหลังเข้ารับการผ่าตัด เช่น มีถุงน้ำ/ซีสต์ในรังไข่ มีเนื้องอกในรังไข่ เป็นต้น
✔️ ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพและต้องเข้ารับการรักษาแบบเคมีบำบัดหรือการฉายรังสี เช่น โรคมะเร็ง

🤔 ทำไมต้องฝากไข่?
เนื่องจากในปัจจุบันนั้น วิถีชีวิต ภาระหน้าที่ต่างๆ การทำงาน ค่านิยม ไลฟ์สไตล์ในสังคมนั้นเปลี่ยนไป ทำให้คู่รักส่วนใหญ่นั้นตัดสินใจแต่งงานช้า ส่งผลให้ความพร้อมในการมีลูกนั้นช้าลง และอายุของคู่รักนั้นส่งผลต่อการมีลูกโดยตรงโดยเฉพาะอายุของฝ่ายผู้หญิง 🙎‍♂️🙎‍♀️
.
โดยธรรมชาติแล้ว เมื่ออายุของคุณผู้หญิงเพิ่มมากขึ้น การทำงานของรังไข่นั้นจะลดลง ซึ่งส่งผลให้คุณภาพและปริมาณของไข่นั้นลดลง โดยในผู้หญิงที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไปนั้น การทำงานของรังไข่จะยิ่งลดลงอย่างชัดเจน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดภาวะมีบุตรยากขึ้นนั่นเอง🤦‍♀️
.
☀️ ดังนั้นการฝากไข่จึงมีข้อดีสำหรับผู้ที่ยังไม่พร้อมมีลูก แต่วางแผนจะมีลูกในอนาคต โดยเฉพาะผู้ที่วางแผนจะมีบุตรหลังอายุ 35 ปีขึ้นไป 🤰
✨️ เพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์เมื่ออายุมากขึ้น
✨️ ช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดปกติของโครโมโซม
✨️ ช่วยลดความเสี่ยงที่เด็กจะเกิดมาเป็นดาวน์ซินโดรม
✨️ สามารถวางแผนในการมีบุตรให้ตรงกับความพร้อมของคุณพ่อและคุณแม่ได้

🫶 รู้… ก่อนฝากไข่ 🥚🤰

▪️ จำนวนไข่ที่เก็บได้นั้นขึ้นอยู่กับปริมาณไข่ต่อรอบเดือนของคุณผู้หญิงแต่ละท่าน โดยปกติแล้วผู้หญิงอายุ 30 ปี จะเก็บไว้ได้เฉลี่ยรอบละประมาณ 15-20 ใบ และที่อายุ 35 ปี เฉลี่ยที่รอบละ 10-15 ใบ
▪️ คุณหมอมักแนะนำให้ฝากไข่ไว้ที่จำนวน 15 ใบ สำหรับการตั้งครรภ์ลูก 1 คน
ดังนั้นคุณผู้หญิงบางท่านที่มีจำนวนไข่น้อยต่อรอบเดือน อาจจะต้องเก็บไข่มากกว่า 1 รอบ
▪️ ใน 1 รอบเดือน สามารถทำการกระตุ้นไข่ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น และไม่แนะนำให้ทำการกระตุ้นไข่ติดต่อกันเกิน 3 รอบเดือน
▪️ ระหว่างการกระตุ้นไข่ควรงดการมีเพศสัมพันธ์ไปก่อน เพื่อลดการกระทบกระเทือนทำให้ฟองไข่นั่นแตก และลดโอกาสที่จะปวดท้อง ถึงขั้นเกิดเลือดออกในช่องท้องได้
▪️ แนะนำให้นำไข่ไปใช้ภายใน 10 ปีหลังจากที่แช่แข็งไข่แล้ว
▪️ โดยปกติแล้วไข่ที่นำมาละลายเพื่อเข้าสู่กระบวนการผสมเทียมนั้น จะสามารถนำไปใช้ได้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 90% ขึ้นไป
▪️ ไข่ที่ละลายแล้วนำเอามาใช้ได้นั้น มีโอกาสที่จะปฏิสนธิได้นั้นอยู่ที่ประมาณ 70% ขึ้นไป
และโอกาสในการตั้งครรภ์จากการฝากไข่ อยู่ที่ 30-65%
▪️ ตามกฎหมายในเมืองไทยแล้ว การเข้ารับการฝากไข่นั้น ไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารใบสมรส แต่ในการขอนำไข่ไปผสมนั้น จำเป็นต้องใช้ใบสมรส