Category Archives: ENEres01 (Healthy Hen) เตรียมความพร้อมเป็นคุณแม่

เตรียมความพร้อมเป็นคุณแม่ บำรุงเลือด บำรุงไข่ เตรียมผนังมดลูกให้พร้อม เพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ ปรับประจำเดือนให้มาเป็นปกติ ไข่ตกได้เองตามธรรมชาติ